BEBERAPA PELANGGAN PAST & hadir


logo Travelodge

besar, rantaian hotel negara, UK

terbesar elektrik & peniaga elektronik, UK

syarikat kejuruteraan pakar, UK

rawatan air utama & syarikat bekalan, UK

petrokimia, antarabangsa

pakar arkitek, UK

farmaseutikal, antarabangsa

pakar, Itali bengkel penyelenggaraan kereta, UK

UK pengangkutan kesihatan amal