Consultancy dikekalkan

Our preferred way of working with our clients is on the basis of retained consultancy. We guarantee a committed, dan tetap, proactive support to your business. As we understand your business, kita dapat secara proaktif menawarkan nasihat mengenai penambahbaikan yang boleh dibuat dalam berkesan & kecekapan penggunaan teknologi maklumat untuk membuat pembaharuan perniagaan anda.

Kami tidak 'Geeks’ didorong oleh teknologi, kita perniagaan tertumpu pakar-pakar teknikal yang dialami dalam menggunakan kuasa IT untuk membuat inovasi perniagaan.

Ciri-ciri utama


We form a relationship with our clients focused on improving their business. We meet each month, serta apabila perlu sentiasa mengingati perniagaan pelanggan kami dan terbuka kepada idea-idea untuk membuat pembaharuan di hadapan pesaing mereka.

Nasihat kami adalah tidak berat sebelah, kita tidak terikat kepada mana-mana vendor teknologi, percuma untuk memberi nasihat mengenai penyelesaian yang paling sesuai.

Pengurus dipilih akan berkembang tahu perniagaan anda dalam jangka sederhana & jangka panjang, di sini untuk membentuk hubungan yang, bekerja dengan lancar seolah-olah sebahagian daripada pasukan anda sendiri.

Mari kita membincangkan perniagaan anda

Hubungi Kami